Projects

Show previous entries…


A Chrome extension that replaces “Donald Trump” on all websites with “Twitler”.

Chrome Extension gitlab.com/Avris/Twitler

A framework doesn’t have to be overly complex! Micrus provides you with a quick, easy and comfortable way of creating neatly structured, modular MVC websites, which can be easily extended and configured.

Our goal is to keep the framework as simple as possible, while offering all the most important features.

micrus.avris.it gitlab.com/Avris/Micrus

Forms are complicated. There are many things you must take into consideration: binding an existing object (if any) to each sparate field of the form, validating them after user has submited the form, if invalid redisplaying it with POST data bound and with validation errors, binding the data back to an object...

Avris Forms add an abstraction layer that handles all of that. You just need to define the list of fields you need and their cofiguration options. You’ll get an object that will handle everything for you. Just handle it in the controller and display it in the view.

gitlab.com/Avris/Forms

HTTP Request/Response abstraction

gitlab.com/Avris/Http

An extension to Avris Localisator and Avris Stringer introducing support for the Polish language.

gitlab.com/Avris/Polonisator
AltDownloader

A Chrome extension that lets you download images and videos by just Ctrl+Alt+Clicking on them.

Chrome Extension gitlab.com/Avris/AltDownloader
Avris Bag

Avris Bag is a set of helpers that make working with arrays in PHP way easier.

Continue reading…
(~4 min read)
gitlab.com/Avris/Bag

A musical competition, in which the managers lead their countries every week to a fight for a title of the best song.

oursong.eurovote.eu

Konkurs muzyczny, w którym menadżerowie prowadzący wybrane przez siebie kraje z całego świata co tydzień rywalizują o miano najlepszego utworu.

oursong.eurovote.eu
Avris FunctionMock

FunctionMock is a simple and elegant way to mock away system/global functions in your tests.

Continue reading…
(~2 min read)
gitlab.com/Avris/FunctionMock
#wtrybiedemokracji

Dołącz do protestu w sieci – w 140 znakach napisz, dlaczego nie zgadzasz się na rozmontowywanie przez PiS kolejnych instytucji państwa prawa.

wtrybiedemokracji.pl

Wir erstellen zusammen eine Karte der besten FKK-Zonen!

Herzlich Willkommen bei Naked Adventure, deine Portalseite für aktuelle von der Gemeinschaft gelenkte Information rund um FKK!

naked-adventure.eu @NakedAdventurEu

Let’s create a map of the best nudist places!

Welcome to Naked Adventure, your one stop shop for up-to-date, community driven information about naturism, nudism, FKK, whatever you want to call being natural!

naked-adventure.eu @NakedAdventurEu

Stwórzmy mapę najlepszych miejsc naturystycznych!

Witamy w Naked Adventure, tworzonej przez społeczność bazie informacji o nagich plażach, basenach, saunach etc.!

naked-adventure.eu @NakedAdventurEu

How big does a framework need to be to provide you with a quick, easy and comfortable way of creating neatly structured MVC websites? That can easily be extended and configured?

Well, not big at all. Just try Micrus! Its goal is to keep it as simple as possible, while offering all the most important features, as listed here:

Continue reading… micrus.avris.it gitlab.com/Avris/Micrus

Jak duży musi być framework, aby umożliwiał szybkie, łatwe i wygodne tworzenie ładnie uporządkowanych stron MVC? Aby był łatwo rozszerzalny i konfigurowalny?

No właśnie wcale nie tak duży. Wypróbuj Micrusa! Jego celem jest bycie tak małym, jak to tylko możliwe, lecz oferować wszytkie najważniejsze funkcjonalności:

Continue reading… micrus.avris.it gitlab.com/Avris/Micrus

Dibsy helps team members to coordinate, which qa/staging server is currently being used by whom, and which ones are free to deploy to.

Developed as a 20% project @ Rocket Internet SE

dibsy.avris.it gitlab.com/Avris/Dibsy

Flags on websites made easy.

Inlude country flags in your websites using simple CSS classes.

flags.avris.it gitlab.com/Avris/Flags

Free & simple API for generating nice, colorful default avatars based on a given string (like username or email). Just put your base64-encoded identifier after our URL, optionally specify the desired size and file format, et voilà!

avi.avris.it gitlab.com/Avris/Avi

Nicht alle Kommunikationsprogramme unterstützen Bilderaussand. In diesem Fall, kannst Du sie einfach hier hochladen und dem Gesprächspartner den generierten Link schicken. Du kannst sicher sein, dass sie plötzlich nach dem Zugang gelöscht werden!

Update: Dieses Projekt ist nicht mehr unterstützt und wurde von showr.link ersetzt.

volatile.avris.it

Not every IM app supports sending pictures. In that case you can just upload them here and send people a generated link. You can be sure your files will disappear right after they see it!

Update: This project is not supported anymore and has been replaced by showr.link

volatile.avris.it

Nie każdy komunikator obsługuje załączanie obrazków. W takim przypadku wystarczy że załadujesz je tutaj i wyślesz rozmówcy wygenerowany link. Możesz być pewny, że pliki znikną od razu po otwarciu!

Update: Projekt nie jest już wspierany, jego rolę przejął showr.link

volatile.avris.it

Code golf is a type of recreational computer programming competition in which participants strive to achieve the shortest possible source code that implements a certain algorithm. [source]

Picco is a tiny PHP web framework that only takes ~2,5 kB of space and has no dependencies on other libraries, while still providing quite a lot of features, being extensible and reasonably easy to use.

picco.avris.it gitlab.com/Avris/Picco

Bequemer Service für bestätigen und generieren von Steuer-IdNr., IBAN, TIN, ISBN, EAN, Kennwörter...

Auch als API und NPM package verfügbar.

generator.avris.it gitlab.com/Avris/Generator npmjs.com/package/avris-generator

Generate and validate numbers and identifiers like IBAN, ISBN, EAN, PESEL, BSN, passwords...

Also available as and API and an NPM package.

generator.avris.it gitlab.com/Avris/Generator npmjs.com/package/avris-generator

Wygodne narzędzie do walidowania i generowania numerów PESEL, NIP, REGON, numeru dowodu osobistego, rachunku bankowego, haseł itp.

Dostępny również jako API oraz pakiet NPM.

generator.avris.it gitlab.com/Avris/Generator npmjs.com/package/avris-generator

The idea is to create a simple (in terms of complexity, not ease of use) programming language, that will have quite a concise syntax, that will play with the power of Unicode and most importantly – will be fun to create ;)

qc.avris.it gitlab.com/Avris/QC

Missing your cosy home? Come in to find out, if you can stop working already and head back home!

canigohome.avris.it gitlab.com/Avris/GoHome

Whatever you’re doing on your computer, this dictionary is always just two hotkeys away! In a browser, document, pdf reader, everywhere!

Just select a word you want to look up and press Ctrl+C to put it in the Clipboard. Now just press Ctrl+Shift+C. Vocabus will show up and look up a word for you! It’s quick and comfortable, isn’t it?

vocabus.avris.it gitlab.com/Avris/Vocabus

We all have lots of lots of passwords and access keys... Keeping them in a web browser or a window application is a good idea, but only until you need to share them with somebody.

Clavis can be installed on your PHP server (no 3rd party involved in storing your sensitive data). It lets you share your keys and be in control of what and with whom are you sharing.

It’s easy, safe, comfortable and totally free!

clavis.avris.it gitlab.com/Avris/Clavis

Wszyscy mamy wiele haseł i kluczy dostępu. Pamiętanie ich w przeglądarce internetowej albo w aplikacji okienkowej jest dobrym pomysłem, ale tylko dopóki będziesz potrzebował je z kimś współdzielić.

Clavis może być zainstalowany na Twoim serwerze PHP (żadna trzecia strona nie jest zaangażowana w przechowywanie Twoich danych wrażliwych). Pozwala Ci przechowywać Twoje klucze i kontrolować komu, co i kiedy udostępniasz.

Clavis jest prosty, bezpieczny, wygodny i całkowicie darmowy!

clavis.avris.it gitlab.com/Avris/Clavis

Któż z nas nigdy nie narzekał, jaka to ortografia jest trudna i niepotrzebna? W 1921 roku futuryści postanowili coś z nią zrobić i stworzyli coś, co uznali za pisownię jedyńe słuszną, uzasadńoną i wygodną. Czemu ich propozycja przeszła bez większego echa? Cóż, zobaczcie jak ortografja fonetyczna działa w praktyce.

Na stronie znajduje się generator tekstu w futurystycznej ortografii, pełny tekst Mańifestu w sprawie ortografji fonetycznej oraz parę argumentów przeciw niej.

futurysci.avris.it gitlab.com/Avris/Futurus

Uwaga, projekt przeniesiony: Avris Stringer

Avris Stringer to otwarta biblioteka PHP upraszczająca wiele operacji na stringach związanych z tworzeniem interfejsu użytkownika, a przede wszystkim z dostosowywaniem form gramatycznych języka polskiego do dynamicznych danych.

Continue reading… gitlab.com/Avris/Stringer gitlab.com/Avris/Stringer-Micrus gitlab.com/Avris/Stringer-Symfony

Ile treści można zmieścić w stu słowach? Sam zobacz! Na tej stronie zbieramy stosłowia – opowiadania na dowolny temat zawarte w jednym akapicie, nie dłuższe niż sto słów, ale posiadające fabułę, bohaterów i puentę. Sam też możesz je stworzyć i dodać do naszego zbioru!

stoslowia.avris.it twitter.com/Stoslowia

Zdjęcia legitymacyjne u fotografa kosztują kilkanaście złotych za cztery sztuki. Samo ich wywołanie jest jednak warte raptem kilkadziesiąt groszy. Jeśli sam potrafisz wykonać i zretuszować zdjęcie, możesz potem użyć poniższego narzędzia, by szybko przyciąć je i przeskalować do odpowiednich rozmiarów (35x45 mm). Następnie wystarczy wywołać je jak zwykłe zdjęcie 9x13 cm i ręcznie przyciąć nożyczkami.

cropper.avris.it gitlab.com/Avris/Cropper