Avris Stringer

Uwaga, projekt przeniesiony: Avris Stringer

Avris Stringer to otwarta biblioteka PHP upraszczająca wiele operacji na stringach związanych z tworzeniem interfejsu użytkownika, a przede wszystkim z dostosowywaniem form gramatycznych języka polskiego do dynamicznych danych.

Jeśli na przykład użytkownik strony zdobył X punktów, to w zależności od X powinniśmy mu powiedzieć np.: “zdobyłeś 1 punkt”, “2 punkty” albo “5 punktów”.Albo i “zdobył”, jeśli to kobieta. Możemy też chcieć pokazywać daty w jakimś przyjemniejszym formacie niż liczbowe, na przykład zamiast “2015-05-09 17:15”, po prostu “godzinę temu”. Stringer zatroszczy się o to wszystko, i o wiele więcej!

Oprócz samej biblioteki stworzyłem także bundle integrujące ją z Symfony oraz z Micrusem, dzięki którym wszystkie jej funkcje są dostępne także jako serwisy oraz jako filtry Twiga. Wszystko można zainstalować jedną linijką w konsoli za pomocą Composera.

A photo of me

About the author

Hi! I'm Andrea (they/them). I tell computers what to do, both for a living and for fun, I'm also into blogging, writing and photography. I'm trying to make the world just a little bit better: more inclusive, more rational and more just.