micrus

The PHP ecosystem is full of frameworks: Symfony, Laravel, Yii, Zend, Phalcon, and so many, many, many more... All of them built by professionals and supported by big communities. So why on earth would a junior developer, who has just started his first job, try his hand in building yet another one?

Well, here’s why:

Continue reading…
(~5 min read)

A framework doesn’t have to be overly complex! Micrus provides you with a quick, easy and comfortable way of creating neatly structured, modular MVC websites, which can be easily extended and configured.

Our goal is to keep the framework as simple as possible, while offering all the most important features.

micrus.avris.it gitlab.com/Avris/Micrus

A musical competition, in which the managers lead their countries every week to a fight for a title of the best song.

oursong.eurovote.eu

Konkurs muzyczny, w którym menadżerowie prowadzący wybrane przez siebie kraje z całego świata co tydzień rywalizują o miano najlepszego utworu.

oursong.eurovote.eu

How big does a framework need to be to provide you with a quick, easy and comfortable way of creating neatly structured MVC websites? That can easily be extended and configured?

Well, not big at all. Just try Micrus! Its goal is to keep it as simple as possible, while offering all the most important features, as listed here:

Continue reading… micrus.avris.it gitlab.com/Avris/Micrus

Jak duży musi być framework, aby umożliwiał szybkie, łatwe i wygodne tworzenie ładnie uporządkowanych stron MVC? Aby był łatwo rozszerzalny i konfigurowalny?

No właśnie wcale nie tak duży. Wypróbuj Micrusa! Jego celem jest bycie tak małym, jak to tylko możliwe, lecz oferować wszytkie najważniejsze funkcjonalności:

Continue reading… micrus.avris.it gitlab.com/Avris/Micrus

Dibsy helps team members to coordinate, which qa/staging server is currently being used by whom, and which ones are free to deploy to.

Developed as a 20% project @ Rocket Internet SE

dibsy.avris.it gitlab.com/Avris/Dibsy

Missing your cosy home? Come in to find out, if you can stop working already and head back home!

canigohome.avris.it gitlab.com/Avris/GoHome

We all have lots of lots of passwords and access keys... Keeping them in a web browser or a window application is a good idea, but only until you need to share them with somebody.

Clavis can be installed on your PHP server (no 3rd party involved in storing your sensitive data). It lets you share your keys and be in control of what and with whom are you sharing.

It’s easy, safe, comfortable and totally free!

clavis.avris.it gitlab.com/Avris/Clavis

Wszyscy mamy wiele haseł i kluczy dostępu. Pamiętanie ich w przeglądarce internetowej albo w aplikacji okienkowej jest dobrym pomysłem, ale tylko dopóki będziesz potrzebował je z kimś współdzielić.

Clavis może być zainstalowany na Twoim serwerze PHP (żadna trzecia strona nie jest zaangażowana w przechowywanie Twoich danych wrażliwych). Pozwala Ci przechowywać Twoje klucze i kontrolować komu, co i kiedy udostępniasz.

Clavis jest prosty, bezpieczny, wygodny i całkowicie darmowy!

clavis.avris.it gitlab.com/Avris/Clavis

Uwaga, projekt przeniesiony: Avris Stringer

Avris Stringer to otwarta biblioteka PHP upraszczająca wiele operacji na stringach związanych z tworzeniem interfejsu użytkownika, a przede wszystkim z dostosowywaniem form gramatycznych języka polskiego do dynamicznych danych.

Continue reading… gitlab.com/Avris/Stringer gitlab.com/Avris/Stringer-Micrus gitlab.com/Avris/Stringer-Symfony