Cropper

Zdjęcia legitymacyjne u fotografa kosztują kilkanaście złotych za cztery sztuki. Samo ich wywołanie jest jednak warte raptem kilkadziesiąt groszy. Jeśli sam potrafisz wykonać i zretuszować zdjęcie, możesz potem użyć poniższego narzędzia, by szybko przyciąć je i przeskalować do odpowiednich rozmiarów (35x45 mm). Następnie wystarczy wywołać je jak zwykłe zdjęcie 9x13 cm i ręcznie przyciąć nożyczkami.

A photo of me

About the author

Hi! I'm Andrea (they/them). I tell computers what to do, both for a living and for fun, I'm also into blogging, writing and photography. I'm trying to make the world just a little bit better: more inclusive, more rational and more just.