Projects

  Show previous entries…


  Code golf is a type of recreational computer programming competition in which participants strive to achieve the shortest possible source code that implements a certain algorithm. [source]

  Picco is a tiny PHP web framework that only takes ~2,5 kB of space and has no dependencies on other libraries, while still providing quite a lot of features, being extensible and reasonably easy to use.

  picco.avris.it gitlab.com/Avris/Picco

  Bequemer Service für bestätigen und generieren von Steuer-IdNr., IBAN, TIN, ISBN, EAN, Kennwörter...

  Auch als API und NPM package verfügbar.

  generator.avris.it gitlab.com/Avris/Generator npmjs.com/package/avris-generator

  Generate and validate numbers and identifiers like IBAN, ISBN, EAN, PESEL, BSN, passwords...

  Also available as and API and an NPM package.

  generator.avris.it gitlab.com/Avris/Generator npmjs.com/package/avris-generator

  Wygodne narzędzie do walidowania i generowania numerów PESEL, NIP, REGON, numeru dowodu osobistego, rachunku bankowego, haseł itp.

  Dostępny również jako API oraz pakiet NPM.

  generator.avris.it gitlab.com/Avris/Generator npmjs.com/package/avris-generator

  The idea is to create a simple (in terms of complexity, not ease of use) programming language, that will have quite a concisesyntax, that will play with the power of Unicode and most importantly – will be fun to create ;)

  qc.avris.it gitlab.com/Avris/QC

  Missing your cosy home? Come in to find out, if you can stop working already and head back home!

  canigohome.avris.it gitlab.com/Avris/GoHome

  Whatever you’re doing on your computer, this dictionary is always just two hotkeys away! In a browser, document, pdf reader, everywhere!

  Just select a word you want to look up and press Ctrl+C to put it in the Clipboard. Now just press Ctrl+Shift+C. Vocabus will show up and look up a word for you! It’s quick and comfortable, isn’t it?

  vocabus.avris.it gitlab.com/Avris/Vocabus

  We all have lots of lots of passwords and access keys... Keeping them in a web browser or a window application is a good idea, but only until you need to share them with somebody.

  Clavis can be installed on your PHP server (no 3rd party involved in storing your sensitive data). It lets you share your keys and be in control of what and with whom are you sharing.

  It’s easy, safe, comfortable and totally free!

  clavis.avris.it gitlab.com/Avris/Clavis

  Wszyscy mamy wiele haseł i kluczy dostępu. Pamiętanie ich w przeglądarce internetowej albo w aplikacji okienkowej jest dobrym pomysłem, ale tylko dopóki będziesz potrzebował je z kimś współdzielić.

  Clavis może być zainstalowany na Twoim serwerze PHP (żadna trzecia strona nie jest zaangażowana w przechowywanie Twoich danych wrażliwych). Pozwala Ci przechowywać Twoje klucze i kontrolować komu, co i kiedy udostępniasz.

  Clavis jest prosty, bezpieczny, wygodny i całkowicie darmowy!

  clavis.avris.it gitlab.com/Avris/Clavis

  Któż z nas nigdy nie narzekał, jaka to ortografia jest trudna i niepotrzebna? W 1921 roku futuryści postanowili coś z nią zrobić i stworzyli coś, co uznali za pisownię jedyńe słuszną, uzasadńoną i wygodną. Czemu ich propozycja przeszła bez większego echa? Cóż, zobaczcie jak ortografja fonetyczna działa w praktyce.

  Na stronie znajduje się generator tekstu w futurystycznej ortografii, pełny tekst Mańifestu w sprawie ortografji fonetycznej oraz parę argumentów przeciw niej.

  futurysci.avris.it gitlab.com/Avris/Futurus

  Uwaga, projekt przeniesiony: Avris Stringer

  Avris Stringer to otwarta biblioteka PHP upraszczająca wiele operacji na stringach związanych z tworzeniem interfejsu użytkownika, a przede wszystkim z dostosowywaniem form gramatycznych języka polskiego do dynamicznych danych.

  Continue reading… gitlab.com/Avris/Stringer gitlab.com/Avris/Stringer-Micrus gitlab.com/Avris/Stringer-Symfony

  Ile treści można zmieścić w stu słowach? Sam zobacz! Na tej stronie zbieramy stosłowia – opowiadania na dowolny temat zawarte w jednym akapicie, nie dłuższe niż sto słów, ale posiadające fabułę, bohaterów i puentę. Sam też możesz je stworzyć i dodać do naszego zbioru!

  stoslowia.avris.it twitter.com/Stoslowia

  Zdjęcia legitymacyjne u fotografa kosztują kilkanaście złotych za cztery sztuki. Samo ich wywołanie jest jednak warte raptem kilkadziesiąt groszy. Jeśli sam potrafisz wykonać i zretuszować zdjęcie, możesz potem użyć poniższego narzędzia, by szybko przyciąć je i przeskalować do odpowiednich rozmiarów (35x45 mm). Następnie wystarczy wywołać je jak zwykłe zdjęcie 9x13 cm i ręcznie przyciąć nożyczkami.

  cropper.avris.it gitlab.com/Avris/Cropper