Ma granicę nieskończony...

lim (n→∞) 1/2^n = 0 | Ma granicę nieskończony