7 lat temu

- Mamo, a co się stanie jak umrę? - Jeśli byłeś grzeczny, to będziesz siedział na mszy, która nigdy się nie skończy. A jeśli niegrzeczny, to będziesz płonął w piekle w ogromnych męczarniach. - Mamo, a co się stanie jak umrę? - Pamiętasz, jak to było siede

A photo of me

About the author

Hi! I'm Andrea (they/them). I tell computers what to do, both for a living and for fun, I'm also into blogging, writing and photography. I'm trying to make the world just a little bit better: more inclusive, more rational and more just.