web

It’s honestly diffucult being a webdeveloper in the world of shitty websites. I guess that’s how hairdressers feel when they see my pathetic hair after it’s been a while since my last visit...

But the thing is, even though it’s technically easy to use scissors and clippers, I don’t do that on my own hair, I leave that to the professionals.

Continue reading…
(~5 min read)

Proste zadanie: umieścić na stronie przycisk, który przekieruje nas do usuwania jakiegoś obiektu z bazy, ale zanim to zrobi, spyta, czy na pewno tego chcemy.

Standardowa część interfejsu, możliwa do zrealizowania w webie na wiele różnych sposobów. Najprostszym z nich jest zwykłe okienko confirm().

W wersji najbardziej prymitywnej wykonanie zadania wygląda mniej więcej tak:

Continue reading…
(~5 min read)