Inkluzywny Słownik Języka Polskiego

Eksperymentalny inkluzywny słownik sprawdzania pisowni języka polskiego