social media

Jakby ktoś miał problem z deklinacją #hashtag​ów i @mentions​ów, albo tym, że Twitter traktuje skrót „m.in.” jako link, polecam wklejenie znaku “ Zero Width Space😉

Przykład użycia U+200B