bezpieczeństwo

Let’s encrypt jest projektem dążącym do maksymalizacji dostępności do certyfikatów SSL – i chyba najlepszą rzeczą, jaka mnie ostatnio spotkała.

Continue reading…
(~2 min read)

We all have lots of lots of passwords and access keys... Keeping them in a web browser or a window application is a good idea, but only until you need to share them with somebody.

Clavis can be installed on your PHP server (no 3rd party involved in storing your sensitive data). It lets you share your keys and be in control of what and with whom are you sharing.

It’s easy, safe, comfortable and totally free!

clavis.avris.it gitlab.com/Avris/Clavis

Wszyscy mamy wiele haseł i kluczy dostępu. Pamiętanie ich w przeglądarce internetowej albo w aplikacji okienkowej jest dobrym pomysłem, ale tylko dopóki będziesz potrzebował je z kimś współdzielić.

Clavis może być zainstalowany na Twoim serwerze PHP (żadna trzecia strona nie jest zaangażowana w przechowywanie Twoich danych wrażliwych). Pozwala Ci przechowywać Twoje klucze i kontrolować komu, co i kiedy udostępniasz.

Clavis jest prosty, bezpieczny, wygodny i całkowicie darmowy!

clavis.avris.it gitlab.com/Avris/Clavis