twitter

Twemoji is a great way to make emoji's on your website independent of system and browser. But alas, it requires JavaScript...

Unless you just use this library to replace emojis with <img> tags in your backend.

avris/twemoji gitlab.com/Avris/Twemoji
Block Checker screenshot

Check how many people you blocked on Twitter and compare yourself to others.

blockchecker.avris.it

Jakby ktoś miał problem z deklinacją #hashtag​ów i @mentions​ów, albo tym, że Twitter traktuje skrót „m.in.” jako link, polecam wklejenie znaku “ Zero Width Space😉

Przykład użycia U+200B

A Chrome extension that replaces “Donald Trump” on all websites with “Twitler”.

Chrome Extension gitlab.com/Avris/Twitler

Codziennie o północy aktualizujemy licznik dni do końca rządów PiS-u. Oby padł szybciej niż to.

@verPISteuch gitlab.com/Avris/PisOff