słowo

taka zabawa słowami, aby znaczyły więcej niż znaczą