pustka

Nie być.
Nie mieć.
I tam będzie szczęście.