musik

Ich liebe Musik. Ihr bringt mich aber dazu, Musik (verübergehend) zu hassen.

Egal wie schön eures Lied ist, möchte ich lieber meinem Spotify zuhören. Aber ein U-Bahn Wagen ist ein verschlossener Raum, ich kann nicht einfach weg. Wenn ihr Leute so zwingt, eure Musik zu hören, und noch Geld für diese Störung erwartet, nehmt ihr die Schönheit der Musik weg.

Ihr macht keine Musik mehr, sondern ein Lärm. Hört auf!

I love Music. But you make me (temporarily) hate it.

However beautiful your performance is, I’d rather keep doing my own thing and listen to Spotify or something. But a subway car is a closed space, which I cannot just leave. When you guys force me to listen to your music, and even expect money for that disruption, you destroy the beauty of music.

You don’t make music anymore, you make noise. Just stop!

Uwielbiam muzykę. Ale wy sprawiacie, że (tymczasowo) jej nienawidzę.

Jakkolwiek pięknie byście nie grali i śpiewali, wolałbym w spokoju słuchać dalej, czego słucham sobie na słuchawkach. Wagon metra jest zamkniętą przestrzenią, z której nie mogę sobie tak po prostu wyjść. Kiedy tak mnie zmuszacie do słuchania waszych występów, i jeszcze oczekujecie pieniędzy za psucie mi podróży, to niszczycie piękno swojej muzyki.

Już nie tworzycie muzyki, po prostu robicie hałas. Przestańcie!