miron

Nie wiem, czy lubić Mirona... To nie takie łatwe zdecydować.

Otóż są dwie szkoły białoszewskie, przynajmniej wg moich obserwacji. Obie równie przekonujące.

Continue reading…

mironczarniom

intensywnie siedząc
knę rado
śnie na matę.
nim wyżżę senszsłów
sen już zmorzy
chaos śnię
męczę się