Nowy holocaust nadciąga...

Czym to się różni od nazizmu? Co jest lepszego w gadaniu że “Syryjczycy to gorzej niż zwierzęta” od nazistowskiej propagandy nazywającej Żydów “podludźmi”, “robactwem”, “bestiami”?

W momencie gdy człowiekowi odbierasz człowieczeństwo, stajesz się nie lepszy od tych milionów które poszły za Hitlerem. W momencie, gdy odzierasz z godności całe grupy etniczne, gdy uważasz się za lepszego od innych ze względu na pochodzenie, gdy generalizujesz i nawołujesz do nienawiści, przyczyniasz się do rozpoczęcia nowego Holokaustu.

A najgorsze, że całej tej kawalkadzie nienawiści zdają się przewodzić najgorliwsi chrześcijanie. Najwidoczniej za słabo czytali Ewangelię (Łk 10, 25-37, Mt 5, 7 czy J 8, 11), a zbyt skupili się na innych chrześcijańskich dziełach, takich jak na przykład Mein Kampf (”Jestem przekonany, że działam jako agent naszego Stwórcy. Walcząc z żydami, wykonuję pracę Pana Naszego.”).

Walka z uchodźcami opiera się na dokładnie tej samej racjonalizacji, tym samym odczłowieczeniu, tej samej pogardzie i nienawiści.